شکاف جهانی

شکاف جهانی عنوان کتاب جدیدی است که در زمستان 92توسط دوست دانشمند جناب استادآقای دکتر رضا فاضل ترجمه و راهی بازار کتاب  شده است .

مشخصات کتاب:شکاف جهانی

سیر شکل گیری جهان سوم

ال.اس.استاوریانوس-ترجمه دکتر رضا فاضل

تهران-نشر ثالث-چاپ اول 1392 -1100نسخه-55000 تومان

استاوریانوس مورخ بلند آوازه و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا متولد 1913 ونکور کانادا و متوفی 2004 می باشد.

کتاب شکاف جهانی از آغاز ورود جهان سوم به نظام اقتصاد جهانی تا شکل گیری نظام سرمایه داری و جنبشهای انقلابی در جهان سوم را بررسی می کند.در این کتاب جنبه های تاریخی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی جهان بویژه جهان سوم از سده 15 میلادی تا کنون مورد بررسی و تفسیر قرار گرفته است.جهان سوم در آغاز دوره مدرن ودر نتیجه جهش اجتماعی شمال غربی اروپا پدیدار شد.این کتاب به مراحل اصلی گسترش سرمایه داری و سپس انقباض سرمایه داری که به نوبه خود گسترش و همچنین انقباض جهان سوم را پدید آورد،می پردازد.

به اعتقاد استاوریانوس جهان سوم در بر گیرنده گروهی از کشورها نیست،بلکه در برگیرنده مجموعه ای از روابط است.عقب ماندگی جهان سوم محصول نظام سرمایه داری جهانی است.برای چیرگی بر واپس ماندگی راهی جز پایان دادن به وابستگی و ساختارهای روابط وابستگی آن وجود ندارد.

کتاب در چهار بخش و بیست و سه فصل نگاشته شده و اطلاعات ذیقیمتی در خصوص سیر شکل گیری جهان سوم بدست می دهد. مطالعه این کتاب را به دوستان رشته های علوم اجتماعی توصیه نموده و بقول مرحوم استاد دکتر روح الامینی : این کتاب را بخوانید اگر گناهی داشت گردن من ،هرچند گناهی ندارد.

/ 0 نظر / 30 بازدید